Bezrobocie w Korei Południowej spadło w sierpniu do 3,2%

Bezrobocie w Korei Południowej spadło w sierpniu do 3,2%

Według oficjalnych statystyk stopa bezrobocia w Korei Południowej spadła w sierpniu do najniższego poziomu od 12 miesięcy i wyniosło 3,2% wobec 4,2% w lipcu. Analitycy nie oczekiwali zmiany tego wskaźnika. W końcu sierpnia liczba zatrudnionych w kraju ogółem sięgnęła 26 mln 922 tys. osób, czyli o 114 tys. więcej niż w lipcu. Jednocześnie liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 288 tys. osób do 891 tys. Udział siły roboczej w ogólnej liczbie ludności nieznacznie się zmniejszył: z 62,5% w lipcu do 62,1% w sierpniu. Gospodarka Korei Południowej weszła w recesję pod presją negatywnych czynników związanych z pandemią koronawirusa. W drugim kwartale PKB kraju spadł o 3,3% w ujęciu kwartalnym, po spadku o 1,3% w okresie styczeń-marzec. Według prognoz ekspertów roczny spadek koniunktury w kraju może wynieść 1,1%. Jednocześnie ostrzegają, że spadek PKB może okazać się bardziej znaczący, jeśli pogorszy się sytuacja związana z pandemią koronawirusa.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: