Bezrobocie w krajach OECD bez zmian

Bezrobocie w krajach OECD bez zmian

Bezrobocie w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w styczniu nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca, utrzymując się na poziomie 6,8%. W porównaniu do lutego ubiegłego roku – ostatniego miesiąca przed wybuchem pandemii – w styczniu br. bezrobocie wzrosło o 1,6 pkt proc. Całkowita liczba bezrobotnych wyniosła 44,694 mln. Bezrobocie wśród kobiet odnotowano na poziomie 7%, odnotowując wzrost o 0,1 pkt proc. Dla populacji mężczyzn wskaźnik ten wyniósł 6,6%, bez zmian w stosunku do wartości grudniowej. Stopa bezrobocia wśród młodzieży osiągnęła 14% po wzroście o 0,2 pkt proc. Raport organizacji zwraca również uwagę na utrzymywanie się grudniowej stopy bezrobocia w Strefie Euro i Unii Europejskiej. Pierwszy wskaźnik wyniósł 8,1%, drugi – 7,3%. Największy spadek bezrobocia odnotowano w Belgii, Holandii i Hiszpanii. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 6,3% wobec 6,7% miesiąc wcześniej. W Kanadzie wskaźnik wzrósł z 8,8% do 9,4%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: