BP zanotował stratę w ciągu 9 miesięcy

BP zanotował stratę w ciągu 9 miesięcy

Według 9-miesięcznego raportu BP, firma zakończyła ten okres ze stratą netto w wysokości 21,7 mld USD, lub 1,07 USD na akcję. W okresie styczeń-wrzesień ubiegłego roku uzyskano zysk netto w wysokości 0,2 USD na akcję. Przychody BP spadły w raportowanym okresie do 134,9 mld USD, czyli 1,6 razy. W III kwartale kwota straty netto osiągnęła 450 mln USD, co 1,7 razy mniej niż kwota straty w analogicznym okresie ubiegłego roku. Kwartalne przychody BP spadły o 36% do 44,2 mld USD. W raporcie spółki dokonano również oceny wyników finansowych z tytułu udziału w działalności rosyjskiej firmy Rosnieft. Przez 9 miesięcy kwota straty netto sięgnęła 255 mld USD. W tym samym okresie rok temu osiągnięto zysk w wysokości 2 mld USD. Kwartalna strata z tytułu udziału w rosyjskiej spółce sięgnęła 177 mln USD. W okresie lipiec-wrzesień poprzedniego roku odnotowano zysk w wysokości 802 mln USD.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: