Centralny Bank Chin wezwał banki do zwiększenia udzielania kredytów

Centralny Bank Chin wezwał banki do zwiększenia udzielania kredytów

Centralny Bank Chin zamierza stymulować banki do zwiększania akcji kredytowej dla małych firm. W ten sposób chińskie banki pomogą ustabilizować koszt finansowania. Banki będą musiały jednak pogodzić się ze wzrostem złych kredytów. Chińskie władze są zainteresowane stworzeniem długoterminowego mechanizmu, który pozwoli bankom zwiększyć kredyty dla małych firm. W oświadczeniu BC zamieszczonym na stronie regulatora mówi się, że banki będą musiały ostrożnie podejść do ustalania oprocentowania depozytów, wykorzystując potencjał poprzednich reform przy bazowej stopie oprocentowania LPR, aby zapewnić spadek oprocentowania kredytów dla małych firm. Wspieranie małych firm jest jednym z głównych priorytetów chińskich władz. Aby go zrealizować, od początku 2020 r. władze kraju rozpoczęły realizację szeregu działań politycznych. Jednak pandemia koronawirusa stała się główną przeszkodą. Bank Centralny oświadczył, że będzie bardziej tolerancyjny wobec niespłacanych kredytów dla małych firm i będzie nadal korzystać z narzędzi do ponownego udzielania pożyczek i rabatów.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: