Centralny Bank Malezji niespodziewanie obniża stopy procentowe

Dowmarkets

Centralny Bank Malezji, po styczniowym spotkaniu, postanowił obniżyć podstawową stopę procentową o 25 pkt bazowych do 2,75% rocznie. Jej spadek do najniższej wartości od marca 2011 roku był zaskoczeniem dla ekspertów, którzy nie przewidywali żadnych zmian. W raporcie organu nadzoru stwierdzono, że wzrost gospodarczy powinien wzrosnąć w związku z rosnącymi wydatkami prywatnymi, silniejszym popytem zewnętrznym, a także ze względu na wzrost inwestycji w biznes. Wśród ryzyk bank centralny wymienił możliwe problemy w stosunkach handlowych, niestabilność rynków finansowych, problemy geopolityczne. Regulator zwrócił także uwagę na słabość sektorów gospodarki kraju związanych z towarami oraz na opóźnienie w realizacji projektów. Według oficjalnych danych aktywność gospodarcza w tym kraju osiągnęła w grudniu najwyższy poziom od piętnastu miesięcy. Jednocześnie w listopadzie odnotowano spadek eksportu w ciągu roku o 5,5%. Jego objętość zmniejsza się przez 4 miesiące z rzędu. Inflacja w ubiegłym roku nie osiągnęła prognozowanego poziomu 0,9%, wynosząc 0,7%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: