Centralny Bank Szwecji utrzymał stopę na obecnym poziomie

75489787 6fb8 44c4 ae8e f4364ee69cdc

Zgodnie z wynikami ostatniego spotkania Centralny Bank Szwecji postanowił utrzymać stopę bazową na obecnym poziomie. Obecnie wynosi ona 0%. Decyzja Banku Centralnego zbiegła się z opinią większości ekonomistów, którzy wzięli udział w badaniu. W oświadczeniu szwedzkiego organu regulacyjnego mówi się, że jest mało prawdopodobne, aby zmiany w obecnej polityce pieniężnej nastąpiły w ciągu najbliższych kilku lat. Centralny Bank Szwecji oczekuje, że w 2020 r. może nastąpić spowolnienie wzrostu cen konsumpcyjnych w kraju. Jednak w przyszłości inflacja ponownie zbliży się do wartości docelowej, która wynosi 2%. W grudniu ubiegłego roku Bank Szwecji postanowił zakończyć okres polityki ujemnych stóp procentowych, który trwał prawie 5 lat. Na grudniowym posiedzeniu szwedzki bank centralny podniósł stopę procentową z minus 0,25% do 0%. Decyzja ta została podjęta pomimo słabego wzrostu gospodarczego i utrzymywania się dość wysokiego stopnia niepewności na świecie.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: