Dane Beige Book wskazują na umiarkowany optymizm w dzielnicach USA

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Fed w dzielnicach Stanów Zjednoczonych pokazały, że aktywność gospodarcza rośnie. Pozostaje ona jednak poniżej poziomów obserwowanych przed początkiem kryzysu związanego z koronawirusem. Jednak większość dzielnic jest optymistyczna. Respondenci uważają, że głównym problemem jest niepewność co do przyszłego rozwoju sytuacji. Skutki pandemii nadal negatywnie wpływają na działalność konsumencką i biznesową. Uczestnicy badania zauważyli pewien wzrost produkcji przemysłowej i wydatków konsumpcyjnych. Poprawiła się sytuacja w branży turystycznej i sieci detalicznej. Sprzedaż samochodów wzrosła. Rośnie również budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych. Jednocześnie ceny mieszkań na rynku nadal rosną na tle słabej podaży. W rolnictwie utrzymuje się trudna sytuacja ze względu na niskie ceny produktów. Respondenci nie spodziewają się w najbliższym czasie poprawy produkcji rolnej. Niektóre firmy w Stanach Zjednoczonych zgłosiły trudności w zatrudnianiu nowych pracowników ze względu na wysokie zasiłki dla bezrobotnych.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: