Deficyt bilansu handlowego USA na szczytowym poziomie

Deficyt bilansu handlowego USA na szczytowym poziomie

Według Departamentu Handlu USA w październiku i grudniu ubiegłego roku deficyt na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego kraju wyniósł 188,5 mld USD, czyli 3,5% PKB. W ciągu kwartału liczba ta wzrosła o 7,6 mld USD – do najwyższej wartości od kwietnia-czerwca 2007 roku. Prognoza ekonomistów sugerowała nawet silniejszy wzrost deficytu – do 189,9 mld USD. W handlu towarami deficyt wyniósł 253 mld USD, czyli więcej niż w poprzednim roku – 248 mld USD. Jego wzrost spowodowany był większą liczbą sprowadzanych do kraju samochodów i części zamiennych. Ujemne saldo sektora usługowego dorównało 53 mld USD, w porównaniu z 56 mld USD rok wcześniej. Pod koniec 2020 roku deficyt na rachunku obrotów bieżących w USA wzrósł do 647 mld USD – najwyższego od 2008 roku – z 480 mld USD odnotowanych przed rokiem.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: