Deficyt bilansu płatniczego Kanady zmniejszył się w drugim kwartale

Według oficjalnych danych w okresie kwiecień-czerwiec deficyt bilansu płatniczego Kanady wyniósł 8,6 mld USD. Uwzględniając czynnik sezonowy, jego wolumen zmniejszył się o 4,6 mld USD, co wynikało ze wzrostu deficytu handlowego. Napływ środków na rachunek finansowy wynikał głównie z rekordowych inwestycji zagranicznych w dłużne papiery wartościowe Kanady. Dzięki zagranicznym pożyczkodawcom rząd kanadyjski był w stanie zapewnić niezbędną pomoc gospodarstwom domowym i firmom dotkniętym pandemią koronawirusa. Deficyt handlowy Kanady zmniejszył się w okresie kwiecień-czerwiec o 5,3 mld USD – do 7,9 mld USD. Jednocześnie deficyt w handlu towarami spadł o 1 mld USD. Wielkość eksportu towarów spadła o 33,2 mld USD do 106,9 mld USD. Wielkość importu towarów spadła o 34,2 mld USD, osiągając 114,5 mld USD. Spadek obu tych wskaźników był największy w całej historii raportowania. Nadwyżka handlowa ze Stanami Zjednoczonymi spadła o 2 mld USD. Spadek o 1,1 mld USD wykazała również nadwyżka dochodu z inwestycji Kanady, która wyniosła 0,7 mld USD. Zyski z bezpośrednich inwestycji zagranicznych kanadyjskich firm spadły o 4,7 mld USD. Zyski inwestorów zagranicznych z inwestycji w Kanadzie spadły o 3,1 mld USD.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: