Deficyt budżetowy Wielkiej Brytanii znacząco w górę

Deficyt budżetowy Wielkiej Brytanii znacząco w górę

Według oficjalnych danych Wielka Brytania zakończyła kwiecień z deficytem budżetowym w wysokości 31,7 mld GBP. Jest to drugi najwyższy wskaźnik od 1993 roku. Większy deficyt budżetu państwa odnotowano w kwietniu ubiegłego roku na poziomie 47,3 mld GBP. W marcu dobiegł końca rok finansowy. Według jego wyników kwota pożyczek netto w Wielkiej Brytanii osiągnęła 300,3 mld GBP. Wstępne szacunki brytyjskiego Ministerstwa Skarbu wykazały, że roczny deficyt budżetowy wzrósł do 303,1 mld GBP. Deficyt budżetowy stał się maksymalnym w całej historii obliczania i śledzenia tego wskaźnika, czyli od 1946 roku. Wielkość długu netto sektora publicznego w kraju osiągnęła 2,2 bln GBP do 30 kwietnia, co odpowiada 98,5% PKB. Wyższą wartość wskaźnika zaobserwowano dopiero w marcu 1962 r. Wówczas wielkość zadłużenia netto sektora publicznego kształtowała się na poziomie 99,5% PKB.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: