Deficyt budżetu USA wzrósł w maju o 92%

Deficyt budżetu USA wzrósł w maju o 92%

Skarb USA zgłosił gwałtowny wzrost deficytu budżetu państwa. Według wyników z ostatniego miesiąca deficyt wzrósł do 398,8 mld USD, czyli o 92% w porównaniu do maja 2019 r. Miesięczne dochody spadły o 25%. Wynikało to głównie ze zmniejszenia dochodu osób fizycznych. Wydatki budżetu USA wzrosły w maju o 30%. Władze kraju skierowały fundusze na wsparcie gospodarki w związku z pandemią koronawirusa. Zgodnie z wynikami ośmiu miesięcy bieżącego roku budżetowego ujemne saldo budżetu państwa w USA wzrosło 2,5 razy rok do roku. Deficyt przekroczył 1,8 bln USD, a zatem zaktualizował maksimum odnotowane w 2009 roku. Dochody budżetowe w tym okresie spadły o 11%. Wydatki wzrosły o 29%. Według oficjalnej prognozy budżet na rok budżetowy 2019-2020 zostanie wykonany z deficytem w wysokości 3,7 bln USD. Tak wysokiej wartości wskaźnika nie było w Stanach Zjednoczonych przez cały okres po zakończeniu II wojny światowej. W 2009 roku ujemne saldo budżetu państwa USA wyniosło 1,4 bln USD.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: