Deficyt w handlu zagranicznym USA przekroczył oczekiwania

Deficyt w handlu zagranicznym USA przekroczył oczekiwania

Według raportu Departamentu Handlu USA deficyt handlu zagranicznego w styczniu br. wyniósł 68,2 mld USD, po wzroście o 1,9% w porównaniu z grudniem. Wzrost wskaźnika okazał się silniejszy od oczekiwań ekspertów. Według ich szacunków deficyt handlu zagranicznego zakładano na poziomie 67,5 mld USD. Na wzrost w pierwszym miesiącu 2021 r. wpłynął zarówno eksport, jak i import. Wielkość dostaw eksportowych została ustalona na poziomie 191,9 mld USD, co o 1% przekracza ten sam wskaźnik z grudnia. Wolumen importu w stosunku do ostatniego miesiąca ubiegłego roku wzrósł o 1,2% do 260,2 mld USD, a ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 85,4 mld USD, po spadku o 1,3 mld USD w porównaniu z grudniem. Jednocześnie sektor usług wykazał wzrost nadwyżki w handlu zagranicznym o 0,1 mld USD – do 17,2 mld USD.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: