Departament Handlu USA zmienia dane o PKB za 2019 rok

Według skorygowanych danych Departamentu Handlu USA, gospodarka kraju wzrosła w 2019 r. o 2,2%, a nie o 2,3%, jak wcześniej podawano. W związku z tym wzrost PKB został skorygowany w dół. Głównym powodem spowolnienia wzrostu gospodarczego z 3% w 2018 r., kiedy został osiągnięty docelowy poziom wyznaczony przez Biały Dom, był znaczący spadek dynamiki PKB w okresie od kwietnia do czerwca ubiegłego roku, kiedy to nastąpił spadek dochodów konsumentów i inwestycji przedsiębiorstw. W drugiej połowie 2019 r. ożywienie gospodarcze nasiliło się i zostało zrewidowane w górę, głównie ze względu na spadek importu. Na podstawie skorygowanych danych o PKB ministerstwo stwierdziło, że gospodarka USA dodawała średnio 2,5% rocznie w latach 2014-2019. Wcześniej podawano wzrost rocznej stopy na poziomie 2,4%. Nowe dane ministerstwa wskazały również, że stopa oszczędności została obniżona w ubiegłym roku do 7,5% z 7,9%. Dochody osobiste spadły o 0,3%. Jednocześnie odnotowano wzrost zysków przedsiębiorstw o ​​8,5%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: