Deutsche Bank zakończył rok zyskiem

Deutsche Bank zakończył rok zyskiem

Największy bank w Niemczech zakończył rok zyskiem netto w wysokości 113 mln EUR. Pod koniec 2019 roku Deutsche Bank zanotował stratę netto w wysokości 5,7 mld EUR. Przychód w zeszłym roku wzrósł o 4% do 24 mld EUR.

Współczynnik charakteryzujący stopień wystarczalności kapitałowej banków w roku sprawozdawczym utrzymał się na poziomie z roku poprzedniego – 13,6%. Jednocześnie łączna kwota rezerw, które zostały utworzone na pokrycie wydatków związanych z zadłużeniami, wzrosła w 2020 r. do 1,8 mld EUR, czyli ponad 2 razy w porównaniu do rezerw z poprzedniego roku.

Wskaźniki finansowe dla poszczególnych oddziałów Deutsche Banku wykazywały różną dynamikę. Na przykład przychód działu inwestycyjnego w czwartym kwartale wzrósł o 24% do 1,9 mld EUR. Jednocześnie wyniki działu zajmującego się zarządzaniem aktywami odnotowały na spadek przychodów o 11% do 0,6 mld EUR. Kapitalizacja Deutsche Banku wynosi obecnie prawie 18 mld EUR.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: