Dług publiczny Niemiec może wzrosnąć do rekordowych poziomów

Niemcy planują zaciągnąć dodatkowe zadłużenie w wysokości 100 mld euro w 2021 r., aby wesprzeć gospodarkę podczas wychodzenia z kryzysu. O tym mówią raporty Reutersa z odniesieniem do źródeł w Ministerstwie Finansów kraju. Doprowadzi to do wzrostu długu publicznego do rekordowego poziomu. Niemcy zakończyły drugi kwartał ze spadkiem produktu krajowego brutto o 10,1% w porównaniu z pierwszym kwartałem. Tak gwałtownego spadku gospodarczego nie obserwowano w kraju od ponad 40 lat. Władze zmuszone są szukać źródeł pokrycia kosztów związanych z obsługą biznesu. Rząd niemiecki zapewnia firmom dotacje na utrzymanie miejsc pracy. Reuters pisze, że przyciąganie dużych pożyczek wskazuje na rewizję polityki budżetowej Niemiec, która przez wiele lat wyznawała zasadę, że wszelkie wydatki należy pokrywać z dochodów budżetowych. Rząd wcześniej odmawiał narastania długu publicznego.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: