Dług publiczny Włoch osiąga rekordowe 155,6%

Dług publiczny Włoch osiąga rekordowe 155,6%

Włoski Urząd Statystyczny Istat podał, że pod koniec 2020 r. PKB Włoch spadł o 8,9% w wyniku negatywnych skutków pandemii COVID-19 i środków mających na celu jego powstrzymanie. Kraj zakończył ubiegły rok wzrostem długu publicznego do rekordowego poziomu 155,6% PKB, lub 2,569 bln euro. Najsilniejszy od 1995 r. spadek wolumenu gospodarki odnotowano w I kwartale ubiegłego roku, kiedy to PKB spadł o 5,4% w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami ubiegłego roku. W okresie od kwietnia do czerwca spowolnienie gospodarcze w kraju nasiliło się do 17,7% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku. W porównaniu do poprzednich trzech miesięcy gospodarka spadła o 12,8%. Eksperci ogłosili bezprecedensowy szok dla włoskiej gospodarki w związku z pandemią koronawirusa. Według ich szacunków PKB na koniec roku spadnie o 8,3%. W 2021 r. przewidują natomiast jego wzrost o 4,6%. Ekonomiści nie spodziewają się pełnego ożywienia gospodarki Włoch w najbliższej przyszłości, a jedynie o połowę.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: