Duże gospodarki zwiększyły swój dług publiczny do 128% światowego PKB

Dane MFW pokazują gwałtowny wzrost wydatków w krajach rozwiniętych w ramach walki z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. W lipcu osiągnęły one 128% światowego PKB. Jest to najwyższy wskaźnik w ciągu całego okresu powojennego. Dla porównania: w 1946 r. wydatki osiągnęły 124%. Rzecznik administracji Białego Domu Glenn Hubbard powiedział, że kraje rozwinięte nie powinny martwić się dużymi wzrostami wydatków. Środki są wykorzystywane na przezwyciężanie trudności spowodowanych pandemią koronawirusa. Wspieranie gospodarki i ludności jest obecnie priorytetem. W takiej sytuacji rosnących kosztów nie należy postrzegać jako poważnego problemu. Zdaniem Nathana Sheetsa, byłego pracownika Skarbu USA, nie należy spodziewać się wysokich stóp wzrostu gospodarczego w następnej dekadzie. Jeśli w końcu osiągną połowę poziomu sprzed kryzysu, można będzie to uznać za sukces. Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że narastanie długu publicznego w krajach rozwiniętych obserwowano dużo wcześniej przed pandemią i wynikało głównie ze zwiększonych wydatków na emerytury i opiekę zdrowotną.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: