EBC dostrzega rosnącą wrażliwość spółek Strefy Euro

Nowy raport Europejskiego Banku Centralnego wskazuje na zwiększoną wrażliwość firm ze Strefy Euro w obliczu negatywnego wpływu pandemii koronawirusa. Jednocześnie pozytywny wpływ miały działania stymulacyjne, w tym tanie pieniądze z EBC, co ograniczyło szkody. Z raportu wynika, że ​​poziom wrażliwości europejskich firm osiągnął poziomy notowane w szczytowym momencie kryzysu zadłużenia państw Strefy Euro. Pozostaje jednak poniżej poziomów obserwowanych po globalnym kryzysie. Nabycie przez bank centralny w tym roku ponad 20 mld euro obligacji zapewniło znaczące wsparcie w finansowaniu przedsiębiorstw. Jednak regulator obawia się, że ratingi spółek mogą spaść z powodu nowego pogorszenia koniunktury spowodowanego kolejnymi działaniami kwarantanny, ponieważ Bank Centralny może nabywać zadłużeń korporacyjnych tylko z poziomu inwestycji. W przypadku przedsiębiorstw europejskich utrzymuje się ryzyko niższej sprzedaży i prognoz zysków, a także wzrost zadłużeń i pożyczek.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: