EBC prognozuje 8% spadek w gospodarce Strefy Euro w 2020 r.

EBC prognozuje 8% spadek w gospodarce Strefy Euro w 2020 r.

Szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde pod koniec wrześniowego posiedzenia ogłosiła prognozę banku dotyczącą redukcji gospodarki Strefy Euro. Zakłada się że wyniesie ona 8%, podczas gdy według wcześniejszej oceny regulatora spodziewano się spadku gospodarczego o 8,7%. Dzięki stopniowemu ożywieniu aktywności gospodarczej po kryzysie koronawirusa, oczekuje się, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy wyniesie 5%, co jest poniżej wcześniej prognozowanego wzrostu na poziomie 5,2%. Prognoza wzrostu gospodarczego w Strefie Euro w 2022 r. została obniżona do 3,2% z 3,3%. Lagarde zwróciła uwagę na utrzymującą się niepewność co do przyszłego wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa na gospodarkę. Wskazała na spowolnienie działalności w sektorze usługowym, podczas gdy sektor produkcyjny nadal wykazuje zwiększoną aktywność. Jej zdaniem konieczne jest utrzymanie efektu zachęt wspierających działalność gospodarczą.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: