EBITDA Rio Tinto za pół roku o 6% w dół

Australijsko-brytyjski koncern metalurgiczny i wydobywczy Rio Tinto poinformował o swoich zyskach przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i EBITDA za pierwsze sześć miesięcy roku na poziomie 9,6 mld USD, co wskazuje na spadek o 6% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Spadek zysku netto wyniósł 20% w ujęciu rocznym do 3,3 mld USD. Przy spadających cenach aluminium i miedzi przychody firmy spadły o 7% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do 19,4 mld USD. W okresie sprawozdawczym firma zmniejszyła wolne przepływy pieniężne o 28% do 2,8 mld USD. Rio Tinto nie zawiesiła działalności w okresie obowiązywania ograniczeń w zwalczaniu koronawirusa. Dzięki temu była w stanie potwierdzić swoją prognozę wyników finansowych na bieżący rok. Firma zamierza wydać 6 mld USD na nakłady inwestycyjne w 2020 r., a w ciągu najbliższych dwóch lat planuje podnieść je do 7 mld USD rocznie. W pierwszej połowie roku Rio Tinto podniosła dywidendę zaliczkową do 1,55 USD z 1,51 USD na akcję w tym samym okresie rok wcześniej.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: