Eksperci Coface poprawili prognozę światowego PKB

Eksperci Coface poprawili prognozę światowego PKB

Międzynarodowa grupa Coface przygotowała raport oparty na analizie sytuacji w gospodarce światowej. W nim podniosła m.in. prognozę wzrostu gospodarki w 2021 r. o 0,5 pkt proc. do 5,6%. Poprawa prognozy wiąże się z szybszym niż oczekiwano ożywieniem w gospodarce USA. Eksperci Coface zwracają również uwagę na pozytywne trendy w europejskiej gospodarce. Dzięki dużemu pakietowi wsparcia antykryzysowego, który przyjęto zeszłego lata, gospodarka regionu również szybko odzyska. Przyznane środki przyczynią się do pobudzenia popytu krajowego i ożywienia podstawowych sektorów gospodarki europejskiej. Raport zauważa również, że wzrost cen towarów wspiera kraje rozwijające się, które są eksporterami surowców. Jednak słabe wskaźniki szczepień populacji w tych krajach podają w wątpliwość możliwość uzyskania globalnej odporności koronawirus w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: