Eksperci spodziewają się wzrostu zatrudnienia w USA

Eksperci spodziewają się wzrostu zatrudnienia w USA

Eksperci z Wall Street i Rezerwy Federalnej uważają, że w ciągu najbliższych 3 lat należy spodziewać się silnego wzrostu zatrudnienia w gospodarce USA, gdyż kryzys wywołany pandemią koronawirusa znacznie różni się od przeszłych recesji spowodowanych szokiem finansowym.

Ich zdaniem kryzys jest podobny do klęski żywiołowej. Oznacza to, że po zakończeniu pandemii popyt na usługi, rozrywkę i podróże będzie gwałtownie rosnąć, co z kolei będzie stymulować zatrudnianie nowych pracowników i powrót starych.

Biorąc pod uwagę fakt, że w kraju rozpoczął się proces aktywnych szczepień, prognoza ta jest dość realistyczna – uważają eksperci. Są też pesymiści, którzy uważają, że wiele utraconych miejsc pracy już nie da się powrócić.

Spadek zatrudnień poza rolnictwem, na który zwrócono uwagę w ostatnim raporcie Departamentu Pracy, wynika głównie ze strat poniesionych przez restauracje, bary i centra rozrywki w okresie obowiązywania ograniczeń.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: