Eksport do Niemiec w dół

Eksport do Niemiec w dół

Eksport do Niemiec spadł w styczniu do 98,1 mld euro lub o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim – według krajowego Urzędu Statystycznego. Spadek importu był silniejszy – do ​​83,8 mld euro lub o 9,8% rok do roku. Obliczenia z uwzględnieniem czynniku sezonowego wykazały wzrost eksportu o 1,4% i spadek importu o 4,7%. Niemiecki handel zagraniczny nadal wykazuje słabsze wyniki w porównaniu ze wskaźnikami sprzed kryzysu. Wolumeny eksportu i importu w styczniu były niższe niż w lutym ubiegłego roku odpowiednio o 3,3% i 5,2%. Nadwyżka w bilansie handlu zagranicznego Niemiec w omawianym miesiącu spadła o 0,9 mld euro do 14,3 mld euro. W stosunku do stycznia ubiegłego roku nadwyżka wykazała wzrost o 4%. W Niemczech nadal obowiązują ograniczenia mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, co wpływa na stopień aktywności gospodarczej w kraju.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: