Eksport w krajach G20 w górę

Po gwałtownym spadku handlu międzynarodowego w krajach G20 w pierwszej połowie ubiegłego roku, pod koniec roku nastąpiło ożywienie. Według danych OECD, w ostatnim kwartale roku całkowity wolumen eksportu krajów G20 wzrósł o 7,2% w ujęciu rocznym do 3,7 bln USD.

Import również wzrósł do 3,7 bln USD, czyli 6,8%. Jednak w porównaniu z poprzednim kwartałem tempo wzrostu eksportu i importu było wolniejsze. W lipcu-wrześniu wskaźniki podskoczyły odpowiednio o 20,6% i 16,8%.

W raporcie OECD zauważono, że wstępna ocena wyników styczniowych wskazuje na utrzymujący się pozytywny trend w dynamice handlu międzynarodowego w krajach G20. Liderami pod względem tempa wzrostu dostaw eksportowych i importowych w IV kwartale były Chiny, Australia i Japonia.

W Chinach eksport i import wzrosły o 6,1% i 3,1%. Wolumen eksportu z krajów UE wzrósł o 7,7%. Tempo wzrostu importu do krajów europejskich wzrosło w IV kwartale o 6,4%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: