Eksport z Włoch spadł o 42% w kwietniu

Włoski urząd statystyczny Istat poinformował o przyspieszeniu spadku włoskiego eksportu w kwietniu. Jego wolumen spadł o 41,6% w ujęciu rocznym, z wyłączeniem czynnika sezonowego, wynosząc 22,440 mld EUR. Statystyki za kwiecień wskazują również na spadek importu o 33,7% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do 23,597 mld EUR. W związku ze zintensyfikowanym ograniczeniem eksportu deficyt handlu zagranicznego kraju został ustalony na poziomie 1,157 mld EUR. W marcu saldo wymiany handlowej we Włoszech wyniosło 5,684 mld euro. W ujęciu miesięcznym eksport z uwzględnieniem czynników sezonowych w kwietniu wykazywał spadek o 34,9%. W tym samym czasie wielkość importu w tym miesiącu spadła o 18,5%. Deficyt handlowy z państwami członkowskimi UE został ustalony na poziomie 1,004 mld EUR. Jego ujemne saldo z krajami spoza UE wyniosło 153 mln EUR. Według wyników czterech miesięcy 2020 r. eksport spadł o 11,8% do 135,033 mld EUR. Import wyniósł 123,874 mld EUR, spadając w ciągu roku o 12,9%. Zgodnie z wynikami tego okresu nadwyżka handlowa wyniosła 11,159 mld EUR.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: