Fed ma różne opinie na temat zachęt

Fed ma różne opinie na temat zachęt

Rezerwa Federalna opublikowała protokół z ostatniego spotkania, z którego wynika, że uczestnicy mają różne opinie na temat terminu rozpoczęcia dyskusji na temat skrócenia programu motywacyjnego. Niektórzy uważają, że można to zrobić już teraz, jeżeli gospodarka będzie nadal wykazywać oznaki ożywienia. W protokole zauważono również, że Bank Centralny ostro zmieniać swojej polityki. Ten proces będzie stopniowy, w miarę zbliżania się do celów dotyczących zatrudnienia i inflacji. Większość uczestników spotkania uważa, że ​​pomimo wyraźnego postępu gospodarce jest ona nadal daleka od stanu sprzed kryzysu. Zauważyli również, że zniesienie ograniczeń doprowadzi do gwałtownego wzrostu popytu. W tym zakresie można oczekiwać wzrostu inflacji. Jednak będzie to tymczasowe. Presja inflacyjna szybko osłabnie. Jeśli inflacja wzrośnie zbyt wysoko, Fed jest gotowy do podjęcia odpowiednich działań. Po posiedzeniu Systemu Rezerwy Federalnej USA opublikowano statystyki pokazujące rekordowy wzrost inflacji w kraju. W kwietniu ceny wzrosły o 4,2%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: