Fed rozszerza obsługę rynku długów

4098fbfb 88c7 4830 ae0f 095d7c1237ef

System Rezerwy Federalnej ogłosił wdrożenie szeregu programów zapewniających pilną pomoc dla rynków długu w okresie obowiązywania ograniczeń z powodu pandemii koronawirusa. Fed zamierza nadal kupować aktywa w celu wsparcia rynku. Największe amerykańskie firmy będą mogły uzyskać pożyczki o wartości 300 mld USD. Zostanie dla nich utworzony fundusz pożyczkowy zabezpieczony środkami trwałymi, co jest charakterystyczną miarą kryzysu finansowego. Planowane jest także wsparcie rynków obligacji korporacyjnych i komunalnych. Ponadto regulator nie ograniczy nabywania obligacji skarbowych i hipotecznych. Pierwsze papiery wartościowe w tym tygodniu zostaną zakupione na kwotę 375 mld USD, a drugie – na kwotę 250 mld USD. Kroki podjęte przez amerykański Bank Centralny mają na celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zapewnienie pomocy obywatelom i firmom. Fed nie ma wątpliwości, że amerykańska gospodarka poniesie znaczne straty, dlatego pilnie trzeba znaleźć środki, aby je zminimalizować.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: