Fed USA nie spodziewa się wzrostu inflacji

Fed USA nie spodziewa się wzrostu inflacji

Protokół ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej wskazuje, że ​​jego uczestnicy nie widzą groźby gwałtownego wzrostu inflacji w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie część liderów Banku Rezerwy Federalnej wskazywała, że ​​inflacja może przekroczyć prognozę ze względu na problemy z dostawami i rosnący popyt. Wszyscy uczestnicy spotkania uważają, że Bank Centralny nie powinien dokonywać zmian w swojej polityce, dopóki cele w zakresie zatrudnienia i inflacji nie zostaną osiągnięte. Stawka podstawowa w bieżącym roku zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie. Większość członków Komitetu Otwartego Rynku uważa, że ​​podwyżka stawki może nastąpić najwcześniej w 2023 roku. Podczas spotkania zauważono, że zagrożenia dla gospodarki amerykańskiej nadal utrzymują się ze względu na niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Uczestnicy omówili również przyczyny wzrostu rentowności obligacji skarbowych i zwrócili uwagę, że czynnik ten zagraża osiągnięciu celów Fed i budzi pewne obawy. Następne posiedzenie Rezerwy Federalnej odbędzie się w dniach 27 i 28 kwietnia.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: