Finansiści ostrzagają przed bańkami gospodarczymi

Agencja Bloomberg przeprowadziła ankietę, zgodnie z którą wiele profesjonalnych finansistów wyraża zaniepokojenie powstaniem dużej liczby „baniek” w gospodarce światowej. Uważają, że powodem tego procesu jest polityka prowadzona przez główne banki centralne.

Przede wszystkim chodzi o EBC i Rezerwie Federalnej Stanów Zjednoczonych. Polityka łagodzenia polityki pieniężnej doprowadziła do uruchomienia programów umożliwiających skup dużych ilości obligacji skarbowych i korporacyjnych.

Banki centralne mają bardzo konkretne cele. Dążą m.in. do obniżenia rentowności na rynku pożyczkowym i zwiększenia płynności w bankach, aby zapewnić gospodarce środki kredytowe. Rezerwa Federalna faktycznie zniosła wszelkie ograniczenia programu luzowania. W sumie gospodarka amerykańska otrzymała pomoc w wysokości 2,3 bln USD w 2020 r.

Program wsparcia EBC osiągnął 1,85 bln EUR. Polityka ta doprowadziła do rekordowo niskich kosztów finansowania zewnętrznego. Jednocześnie spowodowało to odejście inwestorów do innych aktywów. Teraz bardziej interesują się metalami szlachetnymi, nieruchomościami i kryptowalutami.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: