Firmy brytyjskie zmieniają swoje plany inwestycyjne

Wyniki badania pokazały, że firmy w Wielkiej Brytanii ograniczają inwestycje i ponownie rozważają swoje plany inwestycyjne na przyszłość. Bank Anglii poinformował, że łączne inwestycje firm brytyjskich spadły o 32% w okresie od lipca do września. W ankiecie wzięło udział 2,8 tys. przedstawicieli małych, średnich i dużych firm w kraju. Największy spadek inwestycji odnotowano w branży hotelarskiej, a także w firmach spożywczych – 60%. Wolumen inwestycji w handlu detalicznym spadł o 40%, w przetwórstwie przemysłowym o 32%. Według ekspertów brytyjski biznes stara się redystrybuować swój kapitał, aby przetrwać w tak trudnych czasach. Z tego powodu plany inwestycyjne wymagają rewizji. Jednak ten trend będzie miał negatywny wpływ na gospodarkę kraju. Brak inwestycji spowolni tempo wychodzenia z kryzysu. Dodatkowo może spowodować osłabienie konkurencyjności brytyjskich produktów.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: