Francja: inflacja na zerowym poziomie

Francuski urząd statystyczny Insee opublikował w grudniu ostateczne dane o dynamice cen konsumpcyjnych we Francji, które potwierdziły prognozy ekonomistów. Dane wskazywały na zerową inflację roczną w ostatnim miesiącu ubiegłego roku, podczas gdy miesiąc wcześniej jej poziom był 0,2%.

W porównaniu do listopada ceny konsumpcyjne w kraju wzrosły o 0,2%. Produkty spożywcze wzrosły o 1% w ciągu roku, a za miesiąc spadły o 0,4%. Koszt nośników energii spadł o 7% w porównaniu z rokiem poprzednim i wzrósł o 1,7% w porównaniu z listopadem.

Usługi wzrosły w ciągu ostatniego roku o 0,7%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,5%. Ceny wyrobów tytoniowych wzrosły o 12,5% w skali roku, utrzymując poziom cen z poprzedniego miesiąca. Inflacja we Francji według standardów unijnych również była zerowa. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,2%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: