Francja: spadek aktywności w sektorze usług zwalnia

Francja: spadek aktywności w sektorze usług zwalnia

Według wyliczeń IHS Markit dokonanych na podstawie wyników ankiety wskaźnik aktywności biznesowej we francuskim sektorze usług w marcu wykazał wzrost do 48,2 pkt, lub o 2,6 pkt z lutowej wartości. Wstępny szacunek wskaźnika zakładał 47,8 pkt. Skonsolidowany PMI, który obejmuje zarówno usługi, jak i produkcję, wzrósł w marcu do krytycznych 50 pkt, podczas gdy miesiąc wcześniej był w okolicach 47 pkt. Wstępna wartość wskaźnika wynosiła 49,5 pkt. Poprawa działalności gospodarczej nastąpiła pomimo zaostrzeń restrykcyjnych, wprowadzonych przez rząd w całym kraju. Eksperci IHS Markit zwracają uwagę, że we Francji obserwuje się pewna stabilizacja sytuacji w gospodarce. PMI dla krajów Strefy Euro również pokazał dodatnią dynamikę w marcu i w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrósł o 4,4 pkt do 53,2 pkt, przy prognozowanym wzroście do 52,5 pkt.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: