Globalna gospodarka może stracić 82 bln USD w ciągu 5 lat

Globalna gospodarka może stracić 82 bln USD w ciągu 5 lat

Według obliczeń Centrum Badań Ryzyka w Judge Business School, szkody wyrządzone gospodarce światowej przez koronawirusa w ciągu pięciu lat mogą osiągnąć 82 bln USD. Takie straty sugeruje scenariusz „kryzysu gospodarczego”. Jeśli zrealizowany zostanie optymistyczny scenariusz, straty we wskazanym okresie wyniosą 3,3 bln USD. Jednocześnie prognoza konsensusu zakłada straty w okresie pięciu lat na poziomie 26,8 bln USD, co odpowiada 5,3% światowego PKB. Ekspert BNP Paribas, Paul Hollingsworth, uważa, że ​​z powodu pandemii globalna gospodarka stanie w obliczu zmian strukturalnych. Będzie to miało wcielenie w zwiększeniu oszczędności gospodarstw domowych i zwiększonym protekcjonizmie. Łańcuchy dostaw zostaną poddane reorganizacji. Nastąpi również szybszy rozwój technologii cyfrowych. Przewiduje się, że gospodarka USA straci od 550 do 19,9 bln USD. Jednocześnie Market Watch informuje, że globalna depresja nie jest uwzględniana w prognozach rynków finansowych.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: