Globalna gospodarka może stracić 8,8 bln USD

Globalna gospodarka może stracić 8,8 bln USD

Azjatycki Bank Rozwoju opublikował swoją ocenę sytuacji w światowej gospodarce. Rozważa dwa scenariusze. Jeśli środki ograniczające wprowadzone w wielu krajach z powodu pandemii nie potrwają dłużej niż trzy miesiące, szkody dla światowej gospodarki wyniosą 5,8 bln USD. Straty te mogą wzrosnąć o 3 bln USD, w przypadku drugiego scenariusza, który uwzględnia utrzymanie ograniczeń przez sześć miesięcy. W stosunku do wielkości globalnego PKB szkody mogą wynosić od 6,4% do 7,9%. Prognoza opublikowana przez Asian Development Bank w zeszłym miesiącu była znacznie lepsza. Wtedy utratę globalnej gospodarki oszacowano na 2-4 bln USD. Bank przewiduje, że ponad 240 mln ludzi może pozostać bez pracy. ABR przedstawił również prognozę dla gospodarki azjatyckiej. Eksperci bankowi uważają, że jej straty mogą sięgnąć 2,5 bln USD, w tym 1,1 bln USD przypada na Chiny. Wcześniej MFW powiedział, że prawdopodobne zmniejszenie światowego PKB w 2020 r. wyniesie 3%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: