Globalny wzrost transportu lotniczego spowolnił do 4,2% w 2019 roku

1ac7d2a9 378c 4731 91ec c6de010be09c

Całkowity wolumen światowych przewozów lotniczych w 2019 r. wykazał słabsze tempo wzrostu. Wzrósł o 4,2%. Rok wcześniej wzrost wyniósł 7,3%. W ostatnim miesiącu roku odnotowano przyspieszenie tempa wzrostu wskaźnika do 4,5% z listopadowej wartości 3,3%. Alexander de Zhuniak, szef Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego, zauważył, że w ubiegłym roku transport lotniczy znalazł się pod presją takich czynników, jak osłabienie globalnego wzrostu gospodarczego, problemy w światowych stosunkach handlowych i napięcia geopolityczne. Linie lotnicze poradziły sobie jednak z problemami. Wolumen międzynarodowych podróży lotniczych wzrósł o 4,1% w 2019 r., a wielkość przewozów wewnętrznych wzrosła o 4,5%. Liderem pod względem wzrostu ruchu lotniczego wśród regionów okazała się Ameryka Północna. Jej wskaźnik wzrósł o 8,6%. Ameryka Łacińska wykazała najsłabszą dynamikę przy wzroście ruchu lotniczego tylko o 1,5%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: