Gospodarka Chin może wzrosnąć o 6%

Gospodarka Chin może wzrosnąć o 6%

W rozmowie z szefami firm zagranicznych, premier Rady Państwa Chin Li Keqiang powiedział, że dzięki rządowym działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy, PKB Chin do końca tego roku może wzrosnąć o ponad 6%. Chińskie władze wyznaczyły cel wzrostu gospodarczego na poziomie ponad 6% do 2021 roku. Przywództwu tego kraju powierzono zwiększenie zatrudnienia i dochodów Chińczyków bez zwiększania zanieczyszczenia powietrza. Wysoki poziom popytu krajowego i konsumpcji powinien stać się istotnym czynnikiem stabilizującym gospodarkę po trudnym 2020 roku, kiedy kraj stanął w obliczu negatywnych konsekwencji pandemii koronawirusa. Pod koniec ubiegłego roku PKB wzrósł o 2,3%. Według prognoz wielu ekonomistów w tym roku PKB Chin może wzrosnąć o ponad 8%, znacznie przekraczając wyznaczony cel. Prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego zakłada wzrost PKB ChRL w tym roku o 8,1%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: