Gospodarka Francji będzie potrzebowała 2 lat, aby powrócić do poziomu sprzed kryzysu

Gospodarka Francji będzie potrzebowała 2 lat, aby powrócić do poziomu sprzed kryzysu

Po przeanalizowaniu sytuacji w gospodarce Bank Francji doszedł do wniosku, że pełne przywrócenie zajmie 2 lata. Bank Centralny oczekuje, że do końca 2020 r. PKB kraju spadnie o 10,3%. W przyszłym roku gospodarka wzrośnie o 6,9%, a w 2022 r. o kolejne 3,9%. Do połowy 2021 r. bezrobocie we Francji może osiągnąć rekordowo wysoki poziom 11,8%. Gospodarka straci prawie milion miejsc pracy. Jednocześnie bank centralny zauważa, że ​​jeśli w najbliższej przyszłości światu uda się zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, stworzy to bardziej korzystne perspektywy dla francuskiej gospodarki. Jeśli jednak sytuacja pójdzie za negatywnym scenariuszem i rozpocznie się druga fala pandemii, PKB Francji może spaść o 16% do 2020 r. Proces ożywienia gospodarczego w tym przypadku będzie jeszcze dłuższy. Prognoza Banku Francji nie uwzględnia wpływu rządowego programu naprawy gospodarczej, który ma zostać zatwierdzony w najbliższej przyszłości. Francuski bank centralny odnotował niewielki wzrost aktywności gospodarczej w kraju po częściowym zniesieniu środków ograniczających.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: