Gospodarka Francji w trzecim kwartale w górę

Francuski Urząd Statystyczny Insee poprawił swoje szacunki dotyczące wzrostu PKB w trzecim kwartale do 18,7% w stosunku do poprzednich trzech miesięcy z wcześniej zapowiadanych 18,3%. Po tym silnym kwartalnym ożywieniu nastąpił gwałtowny spadek gospodarczy o 13,8% w drugim kwartale. Tempo wzrostu pozostaje jednak poniżej poziomu sprzed kryzysu. Szacunek rocznego spadku gospodarczego za okres od lipca do września również został poprawiony do 3,9% z 4,3%. Gospodarstwa domowe zwiększyły wydatki o 17,9% po gwałtownym spadku o 11,4% kwartał wcześniej. Jednocześnie wydatki rządowe wzrosły w ciągu kwartału o 15,5%, przekraczając swoją wartość sprzed kryzysu. Handel zagraniczny Francji również wykazał ożywienie w ostatnim kwartale. Wolumen eksportu podskoczył o 22,1% w stosunku do kwietnia-czerwca, kiedy spadł o 25,1%. Wzrost importu w tym kwartale wyniósł 16,8%. Kwartał wcześniej wskaźnik ten spadł o 16,8%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: