Gospodarka Hiszpanii w górę o 0,4%

PKB Hiszpanii w IV kwartale nieoczekiwanie wzrósł, na co wskazują wstępne dane hiszpańskiego urzędu statystycznego INE. Według nich PKB kraju w okresie październik-grudzień ubiegłego roku wzrósł o 0,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Ekonomiści przewidywali spadek o 1,5%. Jednocześnie w ostatnich miesiącach nastąpiło gwałtowne osłabienie wzrostu gospodarczego w stosunku do wzrostu PKB w poprzednim kwartale o 16,4%. W czwartym kwartale gospodarstwa domowe zwiększyły wydatki tylko o 2,5%, podczas gdy w okresie lipiec-październik wskaźnik ten wzrósł o 20,8%.

Jednocześnie w ostatnim kwartale w szybszym tempie rosły wydatki rządowe. Ich wolumen wzrósł o 4% po wzroście o 1,2% w trzecim kwartale. Ponadto odnotowano 6,2% spadek akumulacji brutto. W III kwartale wskaźnik ten wzrósł o 20,4%. W IV kwartale eksport spadł o 1,4%, podczas gdy import wzrósł o 0,4%.

W ujęciu rocznym gospodarka Hiszpanii skurczyła się o 9,1% po spadku o 9% kwartał wcześniej. Pod koniec 2020 roku PKB spadł o 11%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: