Gospodarka Indii w trzecim kwartale w dół

Gospodarka Indii w trzecim kwartale w dół

W okresie lipiec-wrzesień gospodarka Indii skurczyła się o 7,5% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku, spowolniając tempo spadku wobec spadku o 23,9% trzy miesiące wcześniej. Dwumiesięczne spowolnienie gospodarcze wskazuje na recesję, którą w Indiach odnotowano po raz pierwszy od 1996 roku. Jednocześnie ekonomiści spodziewali się głębszego spadku PKB w III kwartale – na poziomie 8,8%. Przed kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 gospodarka Indii miała jeden z najszybciej rosnących wskaźników. Jednak trudna sytuacja epidemiologiczna w kraju znacznie ograniczyła wydatki konsumentów i zmniejszyła aktywność gospodarczą. W III kwartale rozpoczął się jednak stopniowy wzrost aktywności biznesowej. Jego wskaźnik w sektorze przemysłowym wzrósł o 0,6% w porównaniu do lipca-września 2019 roku. Aktywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej wzrosła w ciągu roku o 4,4%, podczas gdy w rolnictwie o 3,4%. Jednak w wielu branżach nastąpił spadek produkcji. Są to obszary takie jak turystyka, handel detaliczny, transport i ubezpieczenia.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: