Gospodarka Strefy Euro rośnie w III kwartale

Gospodarka Strefy Euro rośnie w III kwartale

Według wstępnego raportu Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat w okresie lipiec-wrzesień łączny PKB krajów Strefy Euro wzrósł o 12,7% w porównaniu z drugim kwartałem, co jest najwyższym kwartalnym wzrostem w całej historii obliczeń. Prognoza ekspertów zakładała wzrost o 9,4%. Jednak w porównaniu ze wskaźnikiem z tego samego okresu ubiegłego roku odnotowano spadek PKB o 4,3%, co jest poniżej prognoz eksperckich zakładających 7% spadek. W porównaniu z wynikami poprzednich trzech miesięcy gospodarka Strefy Euro wykazała roczny spadek o 14,8% i kwartalny spadek o 11,8%. Kwartalny wzrost gospodarczy w lipcu i wrześniu był spowodowany złagodzeniem ograniczeń wprowadzonych do powstrzymywania COVID-19 i ożywieniem globalnego popytu. Według danych Eurostatu łączny PKB dla krajów Unii Europejskiej w III kwartale wzrósł o 12,1% w porównaniu do poprzedniego kwartału, ale spadł o 3,9% w porównaniu do tego samego wskaźnika 2019 roku. Najwyższy kwartalny wzrost gospodarczy – 18,2% – odnotowano we Francji. Minimalny wzrost na poziomie 3,7% odnotowano na Litwie.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: