Gospodarka Turcji wzrosła o 4,5% w pierwszym kwartale

Gospodarka Turcji wzrosła o 4,5% w pierwszym kwartale

Według oficjalnych statystyk PKB Turcji w pierwszych trzech miesiącach tego roku wzrósł o 4,5% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W czwartym kwartale wzrost gospodarczy wyniósł 6%. Zatem działania podjęte przez rząd turecki w celu ograniczenia koronawirusa spowolniły wzrost PKB w pierwszym kwartale. Ekonomiści oczekiwali ożywienia gospodarczego we wskazanym okresie o 4,8%. W ujęciu kwartalnym spowolnienie wzrostu było jeszcze bardziej znaczące – do 0,6% z 1,9% kwartał wcześniej. Wydatki konsumpcyjne wzrosły o 5,1% po wzroście o 6,8% w poprzednich trzech miesiącach. Inwestycje w turecki kapitał biznesowy spadły o 1,4%. W czwartym kwartale ich spadek wynosił 0,6%. Jednocześnie w pierwszym kwartale odnotowano bardziej znaczący wzrost wydatków publicznych – o 6,2%, podczas gdy w poprzednich trzech miesiącach liczba ta wzrosła o 2,7%. W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. Turecki eksport spadł o 1%, a import wzrósł o 22,1%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: