Gospodarka USA może wzrosnąć nawet o 6,5%

Gospodarka USA może wzrosnąć nawet o 6,5%

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych po dwudniowym posiedzeniu opublikowała zaktualizowaną prognozę, która została zrewidowana w górę w stosunku do prognozy grudniowej. Teraz BC spodziewa się wzrostu PKB w tym roku o 6,5%. Wcześniej zakładano 4,2% wzrostu. Prognoza wzrostu PKB na rok 2022 również została nieznacznie podwyższona: z 3,2% do 3,3%. Rezerwa Federalna oczekuje, że do końca roku stopa bezrobocia spadnie do 4,5% a trend spadkowy utrzyma się przez najbliższe dwa lata. W 2022 r. oczekiwano spadku bezrobocia do 3,9%, a w 2023 r. do 3,5%. Jeśli chodzi o inflację, w tym roku osiągnie ona 2,4%, a w przyszłym ma spaść do 2%. W 2023 r. natomiast zostanie podniesiona do 2,1%. Amerykański Bank Centralny nie zmienił polityki pieniężnej. Podstawowa stopa procentowa, jak również wolumen inwestycji w papiery wartościowe, zostały utrzymane na dotychczasowych poziomach. Jednocześnie Fed opublikował prognozę zmian stóp. W bieżącym roku kwestia wzrostu stóp nie będzie rozważana. Najprawdopodobniej główna stopa zostanie podniesiona nie wcześniej niż w 2023 r.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: