Gospodarka USA osiąga poziom 6,4%

Gospodarka USA osiąga poziom 6,4%

W końcowym raporcie Departamentu Handlu USA podaje się, że wzrost gospodarczy w pierwszych trzech miesiącach roku został potwierdzony na poziomie 6,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ekonomiści też nie spodziewali się rewizji pierwotnych szacunków. Kwartał wcześniej wzrost PKB wyniósł 4,3%. Przedstawione dane wskazują na ożywienie w gospodarce kraju. Jednocześnie szacunek wzrostu wydatków konsumpcyjnych zrewidowano w górę do 11,4% z 11,3%. Raport końcowy odnotował 11,7% roczny wzrost inwestycji w środki trwałe, podczas gdy wstępny raport zakładał 10,8%. Jednocześnie szacunek wzrostu wydatków rządowych został obniżony do 5,7% z wcześniej zapowiadanych 5,8%. Wzrost indeksu PCE Core za kwartał wyniósł 2,5% i przyspieszył w stosunku do 1,3% w IV kwartale. Ekonomiści szacują, że gospodarka USA wzrośnie w drugim kwartale o 10%, co będzie możliwe dzięki zniesieniu obostrzeń. Oczekuje się, że wzrost amerykańskiej gospodarki w 2021 r. wyniesie około 7%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: