Home Depot zwiększa kwartalny zysk

Amerykańska firma Home Depot, specjalizująca się w sprzedaży narzędzi do napraw i materiałów budowlanych, zakończyła trzeci kwartał fiskalny do 1 listopada wzrostem zysku netto 24% w ujęciu rocznym – do 3,43 mld USD. Zysk na akcję w wysokości 3,18 USD był wyższy niż prognozowano – 3,13 USD. Przychody również przekroczyły szacunki ekspertów i wyniosły 33,54 mld USD, przy oczekiwaniach na poziomie 31,83 mld USD. W ciągu roku liczba ta wzrosła o 23%. Wzrost sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego odnotowano na poziomie 24,1%. Eksperci prognozowali 17,2% wzrost. Na rynku amerykańskim sprzedaż firmy wzrosła o 24,6%. Tak znaczącemu wzrostowi wyników finansowych spółki sprzyjał zwiększony popyt na jej produkty w okresie pandemii koronawirusa. Sprzedaż Home Depot wzrosła o ponad 15 mld USD za dziewięć miesięcy tego roku podatkowego.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: