Honda odnotowała 2 – krotny wzrost kwartalnej straty

Honda odnotowała 2 – krotny wzrost kwartalnej straty

Japoński producent samochodów Honda Motor zakończył swój czwarty kwartał fiskalny 31 marca ze stratą netto w wysokości 29,54 mld JPY. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy strata wzrosła 2,3 razy. Ekonomiści prognozują, że producent samochodów otrzyma zysk netto w wysokości 39,61 mld JPY. Firma uzyskała również stratę operacyjną w wysokości 5,6 mld JPY w porównaniu z zyskiem operacyjnym w wysokości 42,4 mld JPY rok wcześniej. Przychody ustalono na poziomie 3,46 bln JPY, co stanowi spadek o 15% w ciągu roku, ale jest powyżej prognoz ekspertów na poziomie 3,339 bln JPY. Wyniki firmy mocno ucierpiały z powodu ograniczeń nałożonych w wielu krajach w celu ograniczenia pandemii koronawirusa i znacznego ograniczenia popytu na jej samochody. Firma nie spodziewa się, że popyt poprawi się w nadchodzących miesiącach, ponieważ pozostaje niepewność co do czasu trwania pandemii. W związku z tym firma nie jest w stanie przewidzieć wyników następnego roku budżetowego. Wyniki tego roku wskazują na spadek zysku netto o 25% do 455,75 mld JPY, co jest najniższą wartością za ostatnie cztery lata. Przychody wyniosły 14,93 bln JPY, co oznacza spadek o 6% w ciągu roku.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: