Indeks zaufania inwestorów do gospodarki w dół w Niemczech

Indeks zaufania inwestorów do gospodarki w dół w Niemczech

Wyniki badania ZEW wskazują na nieznaczny spadek stopnia zaufania inwestorów do niemieckiej gospodarki. Odpowiedni indeks w lipcu spadł w porównaniu z czerwcem o 16,5 pkt do 63,3 pkt. Analitycy spodziewali się spadku jedynie do 75,2 pkt. Niemniej jednak, pomimo ujemnej dynamiki, wskaźnik zaufania inwestorów nadal utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Indeks, który charakteryzuje ocenę bieżącej sytuacji w niemieckiej gospodarce, gwałtownie wzrósł i osiągnął w lipcu 21,9 pkt. Jednocześnie w ubiegłym miesiącu wskaźnik ten znalazł się w strefie ujemnej – przy minus 9,1 pkt. Analitycy spodziewali się jego poprawy do zaledwie 5 pkt. ZEW opublikował też dane o Strefie Euro. Indeks oceniający obecną sytuację w gospodarce bloku wzrósł w tym miesiącu do 6 pkt, podczas gdy w czerwcu wyniósł minus 24,4 pkt. Jednocześnie pogorszyły się oczekiwania gospodarcze. Odpowiedni indeks stracił 20,1 pkt i spadł do 61,2 pkt.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: