Inflacja w krajach OECD na poziomie 3,8%

Inflacja w krajach OECD na poziomie 3,8%

Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju roczna inflacja w krajach członkowskich wzrosła w maju do 3,8% z 3,3% w kwietniu. Głównym czynnikiem napędzającym inflację był wzrost cen energii o 18,6% w porównaniu z majem ubiegłego roku – był to jednocześnie najszybszy wzrost od września 2008 roku. Miesiąc wcześniej odnotowano 16,3% wzrost wartości energii. Jednocześnie tempo wzrostu cen żywności spowolniło do 1,4% z 1,6%. Inflacja po wyłączeniu żywności i energii wyniosła 2,9%, co wskazuje na najwyższy jej poziom od sierpnia 2002 roku. W poprzednim miesiącu była ona przy 2,4%. Wszystkie kraje G7, z wyjątkiem Japonii, odnotowały w maju wzrost inflacji. W USA ceny konsumpcyjne w ujęciu rocznym wzrosły o 5% wobec 4,2% w maju. Niemcy odnotowały roczny wzrost cen o 2,5%. W kwietniu inflacja wyniosła 2%. Przyspieszenie odnotowano również w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji i we Włoszech. Równocześnie w Japonii zaobserwowano osłabienie inflacji – z 0,4% do 0,1%. W Strefie Euro inflacja przyspieszyła do 2% z 1,6%. W krajach G20 inflacja wyniosła 4,3%, wzrastając z 3,8% w kwietniu.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: