Instytuty w Niemczech pogorszyły prognozę PKB

Renomowane instytucje w Niemczech przeprowadziły badanie sytuacji gospodarczej, które ujawniło pogorszenie oceny perspektyw gospodarczych. Teraz oczekuje się spadek PKB o 5,4% w porównaniu z 4,2%. Prognoza wzrostu gospodarczego na 2021 rok została obniżona z 5,8% do 4,7%. W raporcie czytamy, że główną przyczyną pogorszenia prognozy było wolniejsze tempo ożywienia, niż zakładano wcześniej. Poprawa gospodarki Niemiec zajmie dużo czasu. Ożywienie gospodarcze będzie hamowane przez sektory, które są związane z działalnością społeczną (gastronomia, turystyka, podróże lotnicze i rozrywka). Wyczerpanie się biznesu to kolejny czynnik, który negatywnie wpłynie na tempo ożywienia gospodarczego. Kondycja finansowa niemieckich firm nie pozwala im na zwiększenie inwestycji w rozwój. Jednak najpoważniejszym zagrożeniem dla niemieckiej gospodarki pozostaje pandemia koronawirusa. Według ekonomistów powrót gospodarki kraju do stanu sprzed kryzysu jest możliwy nie wcześniej niż za 2 lata.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: