Inwestorzy gromadzą środki w oczekiwaniu na likwidację zachęt

Inwestorzy gromadzą środki w oczekiwaniu na likwidację zachęt

Amerykański bank inwestycyjny Bank of America poinformował, że zapasy środków inwestorów rosną w oczekiwaniu na ograniczenie programów stymulacyjnych w nadchodzących miesiącach. Bank amerykański zwrócił również uwagę na spadek inwestycji w sektor technologiczny. Eksperci banku uważają, że w drugiej połowie br. należy spodziewać się gwałtownej zmiany trendu rynkowego od „luzowania do zaostrzenia ilościowego”. Przewidują, że do końca roku inflacja wzrośnie z powodu wysokiego bezrobocia i słabej aktywności gospodarczej. W ciągu tygodnia do środy stan środków pieniężnych na rachunkach zarządzających funduszami wzrósł o 16,3 mld USD. Tydzień wcześniej liczba ta wzrosła o 68 mld USD. Jednocześnie z funduszy inwestujących w sektor technologiczny wycofano 1,6 mld USD, co jest najwyższą kwotą od końca 2018 r. W ubiegłym tygodniu w akcje zainwestowano łącznie 14,7 mld USD. Dużym popytem cieszą się m.in. papiery wartościowe banków i producentów materiałów.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: